Benefity na mieszkanie w Wielkiej Brytanii

mieszkanie w Wielkiej Brytanii
  • SumoMe

Posiadając mieszkanie w Wielkiej Brytanii można korzystać z zasiłków i innego typu dodatków finansowych, które w znaczny sposób obniżą cenę nieruchomości w UK. Oczywiście należą się one tym, którzy mieszkając w UK mogą zaświadczyć o niskich dochodach i/lub kiepskiej sytuacji materialnej w swoim gospodarstwie domowym. Do najpopularniejszych benefitów na mieszkanie w Wielkiej Brytanii należą zasiłek na podatek lokalny (Council Tax Benefit), zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) oraz zimowa dotacja Cold Weather Payment. Na jakich zasadach przyznawane są zasiłki i dodatki do zasiłków na mieszkanie w Wielkiej Brytanii? Tego dowiedzieć się można w dalszej części artykułu.

W celu pokrycia wydatków związanych z kosztami utrzymania mieszkania w UK, tamtejszy socjal oferuje wiele pomocnych rozwiązań dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki temu osoby o niskich dochodach, mieszkające w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na pomoc w zakresie wydatków na czynsz i Council Tax, czyli na podatek lokalny.

Council Tax Benefit – zasiłek na podatek lokalny w Wielkiej Brytanii

W zależności od miejsca położenia nieruchomości obowiązuje podatek lokalny, z ang. Council Tax, który właściciele mieszkań są zobowiązani płacić. Podatek ten zależy również od dochodów i może różnić się w różnych regionach Wielkiej Brytanii. Jeżeli wykazane zostanie, że dochody właściciela nieruchomości są niskie i zostaną spełnione inne warunki (w zależności od tego, czy np. chodzi o gospodarstwo składające się z dwóch osób, z których jedna nie pracuje, czy np. z osoby samotnej z dzieckiem, itp.) można uzyskać ulgę w podatku lokalnym w postaci zasiłku Council Tax Benefit.

Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii

Mimo pobierania innego typu zasiłków, osoby o niskich dochodach w UK mogą starać się o zasiłek mieszkaniowy, z ang. Housing Benefit, którego wysokość nie wpływa na wypłatę innych świadczeń uzyskiwanych z brytyjskiego systemu świadczeń socjalnych. Przeznaczony jest on na pomoc w zapłacie za mieszkanie i funkcjonuje prawie we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii. Nie mogą skorzystać z niego jednak te osoby, które planują wykorzystać zasiłek mieszkaniowy na sfinansowanie kosztów kredytu hipotecznego lub pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Cold Weather Payment – dotacja do zasiłków mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii

W czasie zimowym, gdy średnia temperatura w UK w okresie co najmniej siedmiu kolejnych dni wyniesie zero stopni Celsjusza, w Wielkiej Brytanii mówi się o mroźnej i srogiej zimie. W związku z nią Brytyjczycy ponoszą dodatkowe koszty ogrzewania, które stają się kolejnym obciążeniem domowych budżetów. Wówczas Brytyjczykom przysługuje pomoc od państwa, czyli zimowa dotacja Cold Weather Payment, która przyznawana jest automatycznie w każdym tygodniu srogiej zimy. Dopłata z brytyjskiego budżetu nie wpływa na inne zasiłki oraz benefity otrzymywane w UK.

Możliwość komentowania jest wyłączona.