Czy znasz swoje prawa jako pracownik w Wielkiej Brytanii?

  • SumoMe

Praca w Wielkiej Brytanii jest w ostatnim czasie bardzo szeroko opisywana na łamach różnych portali internetowych, gazet, czy wiadomości telewizyjnych. Zwykle tak się dzieje, kiedy jest koniec roku i rozpoczyna się nowy. Wtedy też podawane są różne statystyki związane z zatrudnieniem, tworzone są specjalne analizy i podawane są wnioski. Jedne dotyczą zatrudnienia, inne mówią o tym jak się rozliczyć i uzyskać zwrot podatku z UK, a jeszcze inne informują nas o naszych prawach i obowiązkach w pracy.

Właśnie na tym ostatnim aspekcie chcielibyśmy się skupić. Otóż w UK Polacy stanowią jedną z największych grup imigrantów. Nic więc dziwnego, że we wszystkich statystykach są oni brani pod uwagę. Ale czy osoby podejmujące zatrudnienie na terenie Wysp Brytyjskich znają swoje prawa i swoje obowiązki? Czy przestrzegają ich i starają się angażować w życie tamtejszej społeczności?
Wyniki badań przeprowadzonych przez urząd statystyczny mówią jasno, że Polacy nie chcą się angażować w sprawy, które mogą okazać się dla nich czymś niekorzystnym. I tak, mowa jest o związkach zawodowych w UK, gdzie w niewielkim stopniu angażują się Polscy pracownicy. Być może bierze się to stąd, że w Polsce związki zawodowe nie cieszą się tak dużym poparciem społecznym co w UK.
Warto jednak wiedzieć, że na Wyspach związki zawodowe, to prężnie działające instytucje, które walczą o prawa pracownicze i pomagają w relacjach pracodawca-pracownik. Dodatkowo osoby, które zechcą się zaangażować w działania związkowe mogą liczyć na różne szkolenia, wykłady, które są cenną lekcją dla tych wszystkich, którzy nie do końca wiedzą jakie są ich prawa i obowiązki.
A co powinniśmy wiedzieć zaczynając pracę w UK?
Przede wszystkim pamiętajmy, że tylko legalna praca jest dla nas zabezpieczeniem, ze nikt nas nie okradnie i że zostaną nam wypłacone pieniądze. Czytajmy umowy, aby potem nie mieć pretensji, że ktoś nas oszukał. Warto też dowiedzieć się czym jest zwrot podatku z UK i jak się o niego starać.
Na te i inne pytania odpowiedź znajdziecie na naszej stronie www.

Możliwość komentowania jest wyłączona.