Praca w UK

Praca w UK a kod podatkowy


Kody podatkowe w UK (tzw. tax code) są stosowane przez pracodawców do obliczenia kwoty podatku odprowadzanego z pensji pracownika do Urzędu Skarbowego. Co roku pracujący otrzymuje swój kod podatkowy, który przydziela go do danej grupy podatkowej. Otrzymanie niewłaściwego kodu podatkowego skutkuje odprowadzeniem z dochodu zbyt małej lub zbyt dużej kwoty podatku. Informację o tym, jaki jest nasz kod podatkowy, można znaleźć na każdym odcinku wypłaty. Tax code składa się zazwyczaj z litery i liczby, lub z samych liter. Dla kodów z literą i liczbą istnieje zależność, że jeśli pomnożymy liczbę z kodu przez 10, to otrzymamy kwotę wolną od podatku przysługującą pracownikowi w danym roku podatkowym. Więcej

bank holiday

Samozatrudnienie w UK


Samozatrudnienie to inaczej prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu.  Założyć taką działalność na terenie Wielkiej Brytanii mogą jedynie jej rezydenci, czyli osoby posiadające swój adres na terenie UK oraz numer ubezpieczenia społecznego.  Przejście na samozatrudnienie można zgłosić przez Internet lub w urzędzie podatkowym HM Revenue & Custom. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników na umowę o pracę oraz łączyć się w spółki partnerskie z innymi samozatrudnionymi. Więcej

mieszkanie w UK

Mieszkanie socjalne – przydatne informacje o tym, jak je uzyskać na Wyspach – cz.2


Systemy punktowania, niezliczona ilość wniosków i ogromne zainteresowanie Polaków. Tak można określić council housing, czyli mieszkania socjalne w Wielkiej Brytanii przyznawane tym, których nie stać na zakup własnego domu czy mieszkania. W jaki sposób uzyskać socjalną nieruchomość na Wyspach? Więcej