Landlord, czyli brytyjski najemca – o prawach i obowiązkach wynajmującego mieszkanie w UK

our-room-1223845
  • SumoMe

Życie na Wyspach może okazać się sporym wydatkiem, jeśli nie zaplanujemy dobrze kwestii zamieszkania. W tym artykule informujemy jakie prawa i obowiązki ma zarówno właściciel (landlord, landlady), jak i najemca (tenant) w Wielkiej Brytanii.

Housing Act to ustawa regulująca przepisy związane z zawieraniem umów najmu czy też sprzedaży nieruchomości w UK. W umowie, którą zawiera się z właścicielem lub agentem danej nieruchomości można dodać jednak dodatkowe przepisy, które będą obowiązywać na czas trwania umowy. Warto jednocześnie pamiętać, że za pomocą takiej umowy, wprowadzane regulacje nie mogą być niezgodne z przepisami Housing Act, nawet jeśli żadna ze stron w czasie jej podpisania nie wniosła do nich sprzeciwu.

Jak zadbać o swoje prawa wynajmując mieszkanie w UK?

Należy pamiętać, że podstawowym obowiązkiem wynajmującego mieszkanie/dom w Wielkiej Brytanii (landlord, landlady) jest udostępnienie lokalu najmującemu i w miarę możliwości nie niepokojenie go, ograniczając wizyty wyłącznie do tych koniecznych. Jednocześnie w przypadku konieczności zapewnienia odpowiednich standardów lokalu i jego bezpieczeństwa powinien on dbać o określone naprawy w wynajmowanych przez niego pomieszczeniach. Co do samego podejścia do osoby najmującej warto pamiętać, że powód rezygnacji z wynajmu lokalu nie może dotyczyć dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, itp. Wyjątki w tym zakresie dotyczą wyłącznie sytuacji, w których mieszka się razem z właścicielem. To, na co należy również zwracać szczególną uwagę to kwestie rozwiązywania umowy przez każdą ze stron. W przypadku wymawiania lokalu wynajmujący powinien stosować się do określonych, ustalonych wcześniej procedur, których stosowanie obowiązuje również najemcę.

Obowiązki najemcy lokalu w UK

Jeśli zależy nam na tym, aby mieszkanie w UK było satysfakcjonujące, należy pamiętać o dobrych relacjach z sąsiadami i z samym wynajmującym. Warto więc zadbać o przestrzeganie przepisów umowy i zasad współżycia społecznego. One nie różnią się zbyt wiele od tych obowiązujących w Polsce i należą do nich m.in. zapewnienie właścicielowi dostępu do posesji w razie potrzeby, konieczność dotrzymywania terminów zapłaty za wynajem i inne rachunki, dbać o miejsce zamieszkania oraz zgłaszać konieczne naprawy, konsultować planowane remonty, liczbę lokatorów, itp.

Możliwość komentowania jest wyłączona.