Mieszkanie socjalne – przydatne informacje o tym, jak je uzyskać na Wyspach – cz.1

wynajem mieszkania
  • SumoMe

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii marzy o mieszkaniu socjalnym. Nic w tym dziwnego, ponieważ osoby, których nie stać na zakup własnego domu czy mieszkania, mają szansę otrzymać mieszkanie przyznawane przez urząd miasta. W jaki sposób uzyskać taki “dach nad głową”?

Council housing, czyli mieszkanie socjalne w UK

Mieszkanie wynajmowane po przystępnej cenie przez spółdzielnie mieszkaniowe lub urzędy miejskie w Wielkiej Brytanii. Kto o nim by nie marzył, jeśli nie Polak mieszkający na Wyspach? Większość urzędów i spółdzielni w UK przy podejmowaniu decyzji o przydzieleniu mieszkania socjalnego używa systemu punktowania.

Programy przydziału nieruchomości w Wielkiej Brytanii są skonstruowane tak, aby socjalne mieszkania uzyskali ci najbardziej potrzebujący, spełniający odpowiednie kryteria. Rząd ustalił priorytety i procedury przydziału tych nieruchomości, poprzez które urzędy miasta:

  • wydają formularze zgłoszeniowe każdej osobie zainteresowanej mieszkaniami socjalnymi,
  • oceniają, czy osobie składającej wniosek o przydział socjalny, mieszkanie się należy,
  • oceniają rzeczywiste potrzeby mieszkaniowe wnioskodawcy,
  • uporządkowują kolejno każde podanie według kryterium programu przydziałów nieruchomości,
  • powiadamiają wnioskodawców o swojej decyzji odnośnie prawa przyznania im pierwszeństwa przydziałów.

System przedziałów – na czym polega?

Według funkcjonującego w Wielkiej Brytanii systemu przedziałów bazującego na punktowaniu, urząd ocenia potrzeby mieszkaniowe wnioskodawców, oszacowuje ich priorytet potrzeb, jak również przedstawi odpowiednią ofertę każdemu wnioskodawcy, który spełnia warunki tego programu. Co prawda wnioskodawcy mogą podać własne preferencje odnośnie lokalizacji oraz typu mieszkania socjalnego, przy czym urząd nie zawsze ma możliwość wziąć je pod uwagę. Z kolei odmowa zaakceptowania oferty mieszkania socjalnego, przedstawionego przez urząd skutkuje najczęściej otrzymaniem kary, np. w postaci zawieszenia na jakiś czas wnioskodawcy na liście oczekujących na przydział.

W jaki sposób uzyskać pierwszeństwo na liście oczekujących na council housing? Zapraszamy do kontynuacji lektury artykułu tutaj: Mieszkanie socjalne – przydatne informacje o tym, jak je uzyskać na Wyspach – cz.2

Możliwość komentowania jest wyłączona.