Ograniczenia w brytyjskich świadczeniach dla imigrantów już obowiązują

anglia
  • SumoMe

Zapowiadane przez rząd zmiany w systemach socjalnych w Wielkiej Brytanii są od tego miesiąca faktem. Tłumacząc się oszczędnościami i uszczelnianiem systemu, imigranci z państw Unii Europejskiej uzyskają dostęp do świadczeń społecznych na Wyspach Brytyjskich dopiero po trzech miesiącach zatrudnienia. To nie jedyne ograniczenie warunkujące uzyskanie pieniędzy z angielskiej pomocy społecznej.

Wielka Brytania mniej hojna dla imigrantów z Unii Europejskiej, w tym z Polski

Od  1 marca w UK weszły w życie nowe zasady przydzielania świadczeń społecznym imigrantom. Oznacza to, że Polacy wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii nie od razu mogą liczyć na wsparcie od państwa. W praktyce o pomoc socjalną będą mogli liczyć dopiero po trzech miesiącach zatrudnienia u brytyjskiego pracodawcy, który wypłacać będzie co najmniej 150 funtów tygodniowo. Właśnie dlatego należy trzymać odcinki wypłat od pracodawcy, aby po trzech miesiącach móc udokumentować w urzędzie podatkowym posiadane zatrudnienie i odpowiednią wysokość płacy.

150 funtów jest równowartością 24 aktualnych ustawowych minimalnych stawek godzinowych w Wielkiej Brytanii i stanowi jednocześnie dolną granicę wynagrodzenia, od jakiej płaci się w UK składkę na ubezpieczenie społeczne. Kwota ta ma więc wykazać, czy podejmowana przez imigranta praca uchodzi za „marginalną oraz pomocniczą” (do 150 funtów tygodniowo) czy też jest ona już kwalifikowana zgodnie z normami unijnymi jako praca „efektywna i rzeczywista” (powyżej 150 funtów). Zdaniem brytyjskiego rządu tylko ci imigranci, którzy podejmują zatrudnienie rzeczywiste i efektywne mogą liczyć po trzech miesiącach na dostęp do kategorii osób uprawnionych do uzyskiwania świadczeń socjalnych. Zmiana w brytyjskich przepisach podatkowych ma na celu stworzenie „uczciwego systemu” względem osób przyjeżdżających na Wyspy i samych Brytyjczyków. Rząd zapowiada, że to nie koniec zmian w systemie świadczeń socjalnych, które mają na celu zabezpieczenie kraju przed pełnym otwarciem rynku pracy dla imigrantów z Rumunii i Bułgarii.

Możliwość komentowania jest wyłączona.