Praca w UK a kod podatkowy

Praca w UK
  • SumoMe

Kody podatkowe w UK (tzw. tax code) są stosowane przez pracodawców do obliczenia kwoty podatku odprowadzanego z pensji pracownika do Urzędu Skarbowego. Co roku pracujący otrzymuje swój kod podatkowy, który przydziela go do danej grupy podatkowej. Otrzymanie niewłaściwego kodu podatkowego skutkuje odprowadzeniem z dochodu zbyt małej lub zbyt dużej kwoty podatku. Informację o tym, jaki jest nasz kod podatkowy, można znaleźć na każdym odcinku wypłaty. Tax code składa się zazwyczaj z litery i liczby, lub z samych liter. Dla kodów z literą i liczbą istnieje zależność, że jeśli pomnożymy liczbę z kodu przez 10, to otrzymamy kwotę wolną od podatku przysługującą pracownikowi w danym roku podatkowym.

Litery najczęściej występujące w kodach podatkowych to:

L– dla osób, którym przysługuje podstawowa, osobista kwota wolna od podatku; jest także używana w tzw. kodach tymczasowych

P– dla osób w wieku 65-74 lat, którym przysługuje pełna kwota wolna od podatku

Y– dla osób powyżej 75go roku życia, którym przysługuje kwota wolna od podatku

T– dla osób, których dochody muszą zostać zweryfikowane przez HRMC w celu ustalenia kwoty zwolnionej od podatku

K– dla osób, których suma odliczeń przekracza kwotę wolną od podatku

BR– nadawany jest, gdy cały dochód podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej, czyli 20 %- stosowany jest najczęściej w emeryturach i pracy dodatkowej

DO– nadawany jest, gdy cały dochód podlega opodatkowaniu według wyższej stawki podatkowej (40%)- również stosowany w emeryturach i pracy dodatkowej

NT– stosowany, gdy od wynagrodzenia nie są odprowadzane żadne podatki

Osoby, które dopiero rozpoczęły pracę w Wielkiej Brytanii, otrzymują tzw. emergency tax code, czyli kod tymczasowy, który nadany zostaje do momentu, aż HMRC będzie potrafił przypisać właściwy kod podatkowy. Kod tymczasowy zakłada, że zarobki nowozatrudnionego pracownika nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Istnieje możliwość zmiany swojego kodu podatkowego, gdy uważamy, że został nam błędnie przydzielony. Zmiana tax code jest konieczna, gdy otrzymaliśmy lub straciliśmy pracę, zaczęliśmy pracę dodatkową lub zaczęliśmy pobierać państwową emeryturę podlegającą opodatkowaniu. . Należy wtedy skontaktować się z Urzędem Podatkowym (HMRC) przedstawiając swój Numer Ubezpieczenia Społecznego oraz informacje podatkowe, np. odcinek wypłaty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.