System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii cz.2

medicine-students-1546317
  • SumoMe

W Wielkiej Brytanii to właśnie lekarz rodzinny w najbliższej przychodni zajmuje się większością chorób, jakie nas spotykają. To on wydaje również skierowanie do szpitala, jeżeli okazuje się, że stan zdrowia pacjenta jest na tyle poważny, że wymaga on szybkiej interwencji specjalistów. Bezpłatna służba zdrowia w UK obejmuje także leczenie w brytyjskich szpitalach, które do niej przynależą. Co jednak w sytuacji, kiedy przebywasz na terenie Wielkiej Brytanii krócej niż 6 miesięcy?

Osoby, które pracują w UK, udając się do lekarza po 6 miesiącach od otrzymania zatrudnienia, muszą posiadać potwierdzenie zatrudnienia na Wyspach, które wystawia pracodawca lub ostatni payslip – pokwitowanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Z kolei osoby samozatrudnione powinny udokumentować się ostatnim otrzymanym zestawieniem CIS lub aktualnym kontaktem z pracodawcą. Drugim istotnym dokumentem, jaki trzeba wziąć ze sobą jest paszport lub dowód osobisty.

Służba zdrowia w UK daje Polakom możliwość bezpłatnego korzystania z usług medycznych w sytuacji udowodnienia na formularzu rejestracyjnym stałego pobytu na Wyspach, czyli co najmniej 12 miesięcy (np. poprzez okazanie rachunków za mieszkanie, telefon, itp.). Po tym okresie można uzyskać prawo do bezpłatnej opieki medycznej, niezależnie od faktu, czy się pracuje czy też nie.

Co jednak w sytuacji, gdy chcę przynależeć do NHS, a dopiero od niedawna mieszkam w Wielkiej Brytanii? Wówczas Twój status ubezpieczenia zdrowotnego wygląda nieco inaczej, a Ty podlegasz pod inną formę ubezpieczenia, jednak nie wyklucza Cię to z otrzymania pomocy w razie sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia.

Dla osób, które przebywają na Wyspach krócej niż pół roku funkcjonuje tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Podobnie jak w Polsce, służba zdrowia w UK obejmuje publiczną i prywatną opiekę medyczną. Celem uniknięcia formalności rejestracyjnych i kolejek do lekarza z państwowej służby zdrowia można skorzystać z usług prywatnych, które są oferowane przez specjalistów, jak również lekarzy pierwszego kontaktu.

Jadąc do Wielkiej Brytanii na delegację, w celach turystycznych lub dopiero poszukując pracy powinniśmy pamiętać, aby jeszcze w Polsce wystąpić o kartę EKUZ, aby móc korzystać z darmowej opieki medycznej na Wyspach. Jest to ważne dlatego, że wówczas to NFZ, czyli polska służba zdrowia finansuje nasze ewentualne leczenie w kraju innego kraju w Unii Europejskiej lub obszaru EFTA. Na karcie widnieje data, do jakiej ona obowiązuje, dlatego trzeba pamiętać, kiedy ważność dokumentu mija, bo od tego okresu nie przysługuje nam bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.