UK_routemaster

Nowy podatek drogowy w Wielkiej Brytanii – już obowiązuje. Cz.1


Po Węgrzech i Białorusi, przyszła kolej na Wielką Brytanię. Z początkiem kwietnia, na wszystkich autostradach w UK obowiązuje nowy, pobierany elektronicznie podatek drogowy HGV LEVY.  W Europie w 2014 roku wprowadzenie własnych systemów opłat drogowych zapowiadają także Rosja oraz Belgia. Na jakich zasadach funkcjonuje nowy system opłat na Wyspach Brytyjskich? Zapraszamy do lektury! Więcej