bank holiday

Samozatrudnienie w UK


Samozatrudnienie to inaczej prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu.  Założyć taką działalność na terenie Wielkiej Brytanii mogą jedynie jej rezydenci, czyli osoby posiadające swój adres na terenie UK oraz numer ubezpieczenia społecznego.  Przejście na samozatrudnienie można zgłosić przez Internet lub w urzędzie podatkowym HM Revenue & Custom. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników na umowę o pracę oraz łączyć się w spółki partnerskie z innymi samozatrudnionymi. Więcej