zasiłek na dziecko - child benefit

Zasiłek na dziecko – Child Benefit (część 2)


Kontynuując informacje, które znajdują się w pierwszej części artykułu: Zasiłek na dziecko – Child Benefit (część 1) uzupełniamy wiedzę naszych Czytelników o najpopularniejszym zasiłku rodzinnym w Wielkiej Brytanii, czyli o Child Benefit. Ile można otrzymać środków finansowych, składając wniosek o zasiłek na dziecko? I kiedy warto ten wniosek złożyć? Powinniśmy również wiedzieć jakie dokumenty będą potrzebne, aby wraz z formularzem złożyć je do odpowiedniego urzędu (Child Benefit Office). Wypełniając formularz musimy z kolei posiadać Numer Ubezpieczenia Społecznego (z ang. National Insurance Number), numer referencyjny  Child Benefit, jeżeli ubiegamy się ponownie o zasiłek na to samo dziecko oraz numer konta bankowego, na który będą wysyłane nam pieniądze przyznane nam z urzędu na dziecko. Więcej

zasiłek na dziecko w UK

Zasiłek na dziecko – Child Benefit (część 1)


Wielka Brytania słynie z prorodzinnej polityki, którą mocno propaguje od początku swojej kadencji premier – David Cameron. Chcąc pomóc mieszkańcom swojego kraju bardzo często zawierał głos w sprawach dotyczących ich codziennego życia, problemów i kłopotów. Obecnie wiele osób korzysta z pomocy jaką oferuje rząd UK. Jednym z najczęściej przyznawanych zasiłków jest Child Benefit – czyli zasiłek na dziecko. Jest to rodzaj pomocy finansowej wolnej od podatku. Świadczenie to wypłacane jest przez rząd Wielkiej Brytanii osobom, które wychowują dziecko lub dzieci. Głównym celem tego rodzaju pomocy jest wsparcie finansowe pozwalające zabezpieczyć prawidłowy rozwój dziecka. Aby móc ubiegać się o Child Benefit trzeba spełniać kilka podstawowych warunków, o których mowa w dalszej części artykułu. Więcej